Kontakt

Vejby - Smidstrup Vandværk

Kontakt ved brud eller fejl: 2926 8422 / 4055 2557


Ved brud, fejl eller spørgsmål kan formanden kontaktes på 4055 2557
Vandværksets adresse er:

Ålstrupvej 29

9760 Vrå
Post- og faktureringsadresse er:

Toftager 11

9760 VråMail

vsvand@live.dk


Flyttemeddelse sendes til ovenstående mail med oplysning om tidligere forbruger, ny forbruger, overtagelsesdato samt antal m3 aflæst fra måler.

Vejby-Smidstrup Vandværk I/S - CVR 23439557 - Kontakt ved brud eller fejl: 2926 8422 / 4055 2557