Eftergivelse

Vejby - Smidstrup Vandværk

Kontakt ved brud eller fejl: 2926 8422 / 4055 2557

Eftergivelse af vandspild


Som udgangspunkt er det muligt at få eftergivet vandspild.

 

Hent ansøgningsskema her.

 

Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt.

 

  • Det skal være tale om en privat bolig
  • Der skal være tale om en skjult lækage, og det skal dokumenteres, at skaden er udbedret af et VVS-firma.
  • Der skal betales en selvrisiko på 300 m3 og det anslåede årlige forbrug.

 

Vandværket skal herefter tage stilling til om betingelserne for at få eftergivet afgiften er opfyldt og udfylde skemaet som dokumentation til SKAT.

 

Vandværket skal blandt andet skrive under på, at det er vi er enige i, at der er tale om en skjult lækage, og at forbrugeren er uden skyld i vandspildet.

 

Når det er gjort, er vi forpligtet til at eftergive vores andel af udgifterne.


Ovenstående skema, beskrivelse af forløb samt oplysning om kontonummer refusion skal ske til, skal sendes til vandværket i mail på vs-vand@live.dk


Vejby Smidstrup vandværk refunderer kun for indeværende og forrige år. tidligere perioder refunderes ikke.

Vejby-Smidstrup Vandværk I/S - CVR 23439557 - Kontakt ved brud eller fejl: 2926 8422 / 4055 2557